Cryo-Save logo CryoSave

Troškovi i cijene

Naša Ponuda - CryoCord

Ukupna cijena naše “CryoCord“ usluge iznosi 1.985 € i uključuje set za uzimanje i transport uzorka, analizu i obradu uzorka (krvi iz pupčane vrpce), izdvajanje matičnih stanica, pohranjivanje i čuvanje na period od 20 godina.

Naša Ponuda - CryoCord+

Ukupna cijena naše “CryoCord+“ usluge iznosi 2.300 € i uključuje set za uzimanje i transport uzorka, analizu i obradu uzorka (krvi iz pupčane vrpce i tkiva pupčane vrpce), izdvajanje matičnih stanica, pohranjivanje i čuvanje na period od 20 godina.
 • Dodatne Naknade

  Dodatne naknade se mogu zaračunati ako se zahtijeva dodatno testiranje; na primjer, zbog abnormalnih laboratorijskih rezultata testa, ili ako to zahtijevaju lokalne ili međunarodne regulative (na primjer, zahtjev za testiranje majčine krvi).
 • Naknade

  1. Ukoliko set za uzimanje i transport uzorka vratite neotvoren u roku od 10 dana od dana preuzimanja (o vlastitom trošku), neće Vam biti naplaćena nikakva naknada.
  2. Ukoliko pohranjivanje matičnih stanica ne bude uspješno, jedini trošak je depozit od 210 €.

 • Posebni Popusti

  1. Klijent koji se ponovo odluči za Cryo-Save, može dobiti popust zbog svoje odanosti Cryo Save-u, u iznosu od 150 € na Naknadu za uslugu kada daje Cryo Save-u na čuvanje matične stanice drugog novorođenčeta.
  2. U slučaju blizanaca, klijent dobiva 50% popusta na Troškove Usluge za drugo dijete.

  Kombinacija gornje dvije ponude u vezi s popustom nije moguća.

 • Nakon 20 godina

  Nakon 20 godina, možete odlučiti nastaviti čuvanje svojih matičnih stanica u Cryo-Save-u. Produženo čuvanje nakon ovog inicijalnog perioda bit će određeno u skladu s tržišnim cijenama koje će biti važeće u tom trenutku. Možemo Vam dati grubu procjenu očekivane cijene za produženo čuvanje. Danas procjenjujemo kako bi troškovi čuvanja na godišnjoj razini, nakon isteka prvih 20 godina, mogli biti do 40 €. Nije moguće dati točan iznos cijene za produženo čuvanje nakon isteka prvih 20 godina jer će njezina visina ovisiti o čimbenicima kao što su nove regulative, tehnike čuvanja, inflacija i/ili troškovi materijala, osoblje, laboratorij i neophodna oprema, što je samo dio čimbenika koji će na nju utjecati.
 • Dodatne Naknade

  Dodatne naknade se mogu zaračunati ako se zahtijeva dodatno testiranje; na primjer, zbog abnormalnih laboratorijskih rezultata testa, ili ako to zahtijevaju lokalne ili međunarodne regulative (na primjer, zahtjev za testiranje majčine krvi).
 • Naknade

  1. Ukoliko set za uzimanje i transport uzorka vratite neotvoren u roku od 10 dana od dana preuzimanja (o vlastitom trošku), neće Vam biti naplaćena nikakva naknada.
  2. Ukoliko pohranjivanje matičnih stanica ne bude uspješno, jedini trošak je depozit od 210 €.

 • Posebni Popusti

  1. Klijent koji se ponovo odluči za Cryo-Save, može dobiti popust zbog svoje odanosti Cryo Save-u, u iznosu od 150 € na Naknadu za uslugu kada daje Cryo Save-u na čuvanje matične stanice drugog novorođenčeta.
  2. U slučaju blizanaca, klijent dobiva 50% popusta na Troškove Usluge za drugo dijete.

  Kombinacija gornje dvije ponude u vezi s popustom nije moguća.

 • Nakon 20 godina

  Nakon 20 godina, možete odlučiti nastaviti čuvanje svojih matičnih stanica u Cryo-Save-u. Produženo čuvanje nakon ovog inicijalnog perioda bit će određeno u skladu s tržišnim cijenama koje će biti važeće u tom trenutku. Možemo Vam dati grubu procjenu očekivane cijene za produženo čuvanje. Danas procjenjujemo kako bi troškovi čuvanja na godišnjoj razini, nakon isteka prvih 20 godina, mogli biti do 40 €. Nije moguće dati točan iznos cijene za produženo čuvanje nakon isteka prvih 20 godina jer će njezina visina ovisiti o čimbenicima kao što su nove regulative, tehnike čuvanja, inflacija i/ili troškovi materijala, osoblje, laboratorij i neophodna oprema, što je samo dio čimbenika koji će na nju utjecati.