Cryo-Save logo CryoSave

Partnerstva i osiguranje

Razgovarajte
sa stručnjakom! Nazovite nas na 01 6381982!

 • Njemački Centar za srce, Berlin

  U suradnji s njemačkim Centrom za srce u Berlinu, Cryo-Save nudi djeci s urođenom srčanom manom mogućnost sudjelovanja u programu besplatnog obiteljskog pohranjivanja matičnih stanica. Ako želite saznati više o tome, kontaktirajte našu otvorenu liniju ili profesora Christopha Stamma u njemačkom Centru za srce.
  Posjetite našu web stranicu
 • ITERA

  Cryo-Save je član, osnivač Foruma za život i znanost ITERA (Međunarodno udruženje za istraživanja u području inženjeringa tkiva), koji predstavlja međunarodni forum znanstvenika koji su specijalizirani u području matičnih stanica, inženjeringa tkiva i regenerativne medicine. Međunarodni odbor Foruma ITERA Life-Sciences čine istraživači i klinički liječnici sa sveučilišta, iz sveučilišnih bolnica, s instituta za istraživanje matičnih stanica i iz kompanija koje se bave biotehnologijama. Godišnja radionica ITERA je posvećena najnovijim dostignućima u području istraživanja matičnih stanica.
  Posjetite web stranicu ITERA-e
 • HYPERLAB

  Europska komisija je financirala i pokrenula projekt HYPERLAB, gdje Cryo-Save surađuje sa sedam sveučilišta i istraživačkih instituta. Ovo je trogodišnji projekt kojem je cilj razviti nove i poboljšane metode kulture, medija i protokola za kultivaciju i diferencijaciju matičnih stanica. Jedina smo europska banka matičnih stanica koja sudjeluje u ovim naprednim projektima, što izravno odražava i našu vodeću ulogu na tržištu, kao i našu predanost razvoju istraživanja matičnih stanica.
  Posjetitie web stranicu Hyperlab-a