Cryo-Save logo CryoSave

Rječnik

Cryo-Save Video Pogledajte video!

 • Odrasle (adultne) matične stanice

  Odrasle (adultne) matične stanice:

  nediferencirane stanice koje se nalaze u tijelu nakon embrionalnog razvoja se multipliciraju diobom stanica, kako bi zamijenile stanice koje odumiru i obnovile oštećeno tkivo. One se nalaze kod maloljetnika kao i kod odraslih životinja i ljudi. Matične stanice odraslih organizama mogu biti unipotentne (od njih nastaju specifične stanice jedne vrste) ili multipotentne (od njih nastaju specifične stanice različitih vrsta). Za razliku od embrionalnih matičnih stanica, upotreba adultnih matičnih stanica se ne smatra kontroverznom jer se dobivaju iz uzoraka tkiva odraslih a ne iz uništenih ljudskih embrija.
 • Aleli

  Aleli:

  aleli su različite verzije istog gena. Svaki alel se razlikuje jednom ili više razlika u nizu nukleotida (strukturalnih jedinica DNK). Ove razlike proizlaze iz mutacija kroz povijest vrsta ili iz genetskih rekombinacija. Svi aleli jednog gena zauzimaju isti lokus (poziciju) na istom kromosomu.
 • Alogene matične stanice

  Alogene matične stanice:

  stanice darivatelja, stanice druge osobe, za razliku od autolognih stanica koje su dobivene iz vlastitog tijela.
 • Antigen

  Antigen:

  Antigen može biti “vlastiti” i “tuđi”. “Tuđi” antigen je tvar/molekula koja, kada se unese u tijelo, aktivira proizvodnju antitijela imunološkog sustava koji će, nakon toga, ubiti ili neutralizirati antigen koji je prepoznat kao strani i potencijalno opasni napadač. Ovi napadači mogu biti molekule, kao pelud, ili stanice kao što su bakterije. Imunološki sustav obično tolerira “vlastite” antigene.
 • Autologne matične stanice

  Autologne matične stanice:

  stanice iz vlastitog tijela, za razliku od stanica darivatelja.
 • Krv iz pupčane vrpce (krv placente)

  Krv iz pupčane vrpce (krv placente):

  krvi u placenti i krv iz pupčane vrpce.
 • Jedinica krvi iz pupčane vrpce:

  Jedinica krvi iz pupčane vrpce:

  Krv pupčane vrpce uzeta iz same pupčane vrpce omogućuje pripremu jedinice krvi iz pupčane vrpce. Transplantacijski centri govore o jedinicama krvi iz pupčane vrpce potrebnim za korisnike transplantata. Upotreba krvi iz pupčane vrpce za transplantacije inicijalno je bila ograničena na djecu. Danas postaje moguće stvoriti dio za odraslu osobu iz dvije jedinice krvi iz pupčane vrpce.
 • Embrionalne matične stanice

  Embrionalne matične stanice:

  stanice koje potječu od embrija starog 5 do 7 dana, imaju sposobnost stvaranja više od 200 vrsta stanica zastupljenih u svim tjelesnim tkivima. Ove matične stanice mogu biti totipotentne ili pluripotentne.
 • GVHD

  GVHD:

  skraćenica za bolest odbacivanja transplantata. Ovo je post-transplantacijska komplikacija koja se događa kada stanice imunološkog sustava darivatelja prepoznaju pacijentovo tijelo kao strano i napadaju ga. Ovo je mnogo rjeđi slučaj s krvnim transplantatima iz krvi pupčane vrpce u usporedbi s transplantatima iz koštane srži, što je velika prednost uzimajući u obzir da GVHD ima visok stupanj smrtnosti i obolijevanja.
 • Hematopoetične matične stanice

  Hematopoetične matične stanice:

  stanice koje imaju sposobnost samoobnove i dozrijevanja krvnih stanica.
 • HLA

  HLA:

  skraćenica za Humani Leukocitni Antigen. Humani Leukocitni Antigeni se izražavaju na površini stanica i omogućuju imunološkom sustavu da identificira stanice.
 • HLA kompatibilnost

  HLA kompatibilnost:

  HLA sustav ili glavni kompleks tkivne srodnosti (MHC) je sustav koji omogućuje tijelu i imunološkom sustavu da raspozna vlastito (npr. tkivo) od tuđeg (virus, bakterije i strana tijela). Stanicu koja nema odgovarajuće HLA tkivo, imunološki sustav će napasti. Svako ljudsko tijelo ima vlastiti HLA i visoko je polimorfno između pojedinaca. Tijekom transplantacije, HLA podudarnost je od osnovne važnosti za prevenciju odbacivanja stranog tijela. Matične stanice v4.0 - 5/45
 • Inducirane pluripotentne matične stanice

  Inducirane pluripotentne matične stanice:

  inducirane pluripotentne matične stanice, ili IPS, su matične stanice koje su dobivene iz odraslih stanica, kao što su stanice kože, jetre, trbuha ili ostale zrele stanice, uvođenjem gena koji reprogramiraju stanice i transformiraju ih u stanice koje imaju sva obilježja embrionalnih matičnih stanica. Pojam pluripotentan podrazumijeva mogućnost stanica da stvaraju multiple tipove stanica, uključujući sve tri embrionalne linije koje formiraju tjelesne organe, živčani sustav, kožu, mišiće i kosti. Do sada, čini se kako inducirane pluripotentne matične stanice odražavaju iste ključne odlike embrionalnih matičnih stanica.
 • Mezenhimalne matične stanice

  Mezenhimalne matične stanice:

  mezenhimalne matične stanice, ili MMS, su nehematopoetične multipotentne progenitorne stanice. Sposobne su za diobu mnogih vrsta stanica (masno kivo, hrskavica, kosti, mišići, živci …) i sposobne za reduciranje imunoloških reakcija. Mezenhimalne matične stanice prvobitno su identificirane u koštanoj srži a mogu se dobiti i iz ostalih tkiva: masnog tkiva, krvi iz posteljice, pupčane vrpce, amnionske tekućine, sinoviuma, periosteuma i perihondrija. Ovo su stanice sljedbenice s fibroblastičnim izgledom, ne fagociti a njihov broj se smanjuje tijekom godina.
 • Multipotentne matične stanice

  Multipotentne matične stanice:

  multipotentne matične stanice su nespecijalizirane stanice koje imaju mogućnost samoobnavljanja tijekom dužeg vremenskog razdoblja i mogućnost diobe u specijalizirane stanice sa specifičnim funkcijama. Njihov potencijal specijalizacije je ograničen i one su predodređene za proizvodnju specifičnih vrsta stanica. Razlikuju se od matičnih stanica kao što su pluripotentne, iz kojih mogu nastati gotovo sve ostale vrste stanica.
 • Pluripotentne matične stanice:

  Pluripotentne matične stanice:

  pluripotentne matične stanice često se nazivaju “pravim” matičnim stanicama jer imaju potencijal diferenciranja u bilo koju stanicu u tijelu. Ovo znači da, u pogodnim uvjetima, matična stanica izolirana iz embrija može proizvesti gotovo sve stanice u tijelu. Ipak, nakon završetka ove embrionalne faze razvoja, matične stanice više nemaju ovaj neograničeni potencijal mogućnosti razvijanja u sve vrste stanica. Njihova pluripotentnost se gubi i one mogu samo postati neke određene vrste stanica (multipotentne).
 • Progenitorne stanice

  Progenitorne stanice:

  Progenitorne stanice su biološke stanice koje, kao i matične stanice, posjeduju tendenciju diferenciranja u određene vrste stanica ali su više specifične od matičnih stanica i usmjerene k diferenciranju u njihove “ciljne” stanice. Najvažnija razlika između matičnih i progenitornih stanica je da se matične stanice mogu neograničeno replicirati dok se progenitorne stanice mogu dijeliti ograničeni broj puta. Kontroverza o točnoj definiciji ostaje i dalje i ovaj koncept se još uvijek razvija.
 • Matične stanice

  Matične stanice:

  biološke stanice koje se mogu dijeliti i diferencirati u različite specijalizirane vrste stanica, sa sposobnošću samoobnavljanja, diferencijacije u ostale vrste stanica i multiplikacije u kulturi. Matične stanice dobivaju se iz embrija ili fetusa (embrionalne matične stanice) ili tkiva odrasle osobe (odrasle/adultne matične stanice). Mogu se pribavitii i nuklearnim transferom.
  Totipotentne matične stanice: nedifirencirane matične stanice iz kojih teoretski može nastati cijeli organizam; stanice prve diobe oplođene jajne stanice (do četvrtog dana).

 • Pupčana vrpca

  Pupčana vrpca:

  Pupčana vrpca povezuje bebu s posteljicom u majčinoj maternici. Pomaže u opskrbljivanju bebe kisikom preko krvi iz pupčane vrpce. Prvobitno se smatralo kako pupčana vrpca sadrži samo krvne žile. U svakom slučaju, znanstvenici su dokazali da je tkivo između kože i krvnih žila, poznato kao Whartonova sluz, jedno od najbogatijih izvora mezenhimalnih matičnih stanica u ljudskom tijelu.
 • Unipotentne matične stanice

  Unipotentne matične stanice:

  stanice koje su odgovorne za samo jednu vrstu diferencirane stanice.